Warunki gwarancji

Standardowa długość gwarancji na towar wynosi 24 miesiące od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Czas gwarancji dotyczy również, bez wyjątku, produktów zakupionych w promocji/na wyprzedaży.


• Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okres gwarancyjny nie przedłuża się.

• Jeśli w ramach reklamacji, przesłany towar był w okresie gwarancyjnym wymieniony za nowy towar, jest on objęty 24-miesięczną gwarancją.

• Gwarancja wygasa także w przypadku, jeżeli Kupujący dokonał istotnych zmian albo poprawek bez wiedzy producenta.

• Gwarancja odnosi się do wad materiału, wad użytkowych, wad powstałych w procesie produkcji.

Kupujący jest obowiązany sprawdzić towar po jego przyjęciu tak, aby znaleźć ewentualne wady. Jeśli Kupujący zauważy wadę towaru zobowiązany jest zgłosić ten fakt sprzedającemu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.