Zwrot towaru

 
 
 
 
 
 
Strona główna > Zwrot towaru
 
 
 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu. Powyższe dotyczy wyłącznie  Umowy zawartej z konsumentem, czyli osobą fizyczną, która dokonała zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie oraz musi być zwrócony nieuszkodzony, kompletny, bez śladów użytkowania lub zużycia , a także dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

Przesyłkownia.pl ID: 904 81 768 - odziezdlakolarzy.pl, Plac Juliusa Słowackiego 1, 43-400 Cieszyn

(Magazyn pośredni z którego towar jest przesyłany na centrale przez co proces zwrotu może być wydłużony około 3 – 5 dni).

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odebrania przez Sprzedającego przesyłki z zwróconym towarem. Zwrot płatności nastąpi na konto podane przez Kupującego.  

5. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu zwracany Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, jak np. koszt przesyłki.

Ostrzeżenie w przypadku zwrotu towaru w terminie do 14 dni: jeśli łączna wartość zamówienia kupującego po zwrocie części zakupionego towaru będzie mniejsza niż 249 zł (co stanowi minimalną wartość zamówienia w przypadku, gdy eshop gwarantuje bezpłatną dostawę), zostaną kupującemu dodatkowo naliczone koszty przesyłki. Dziękujemy za zrozumienie.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja