Reklamacja

 
 
 
 
 
 
Strona główna > Reklamacja
 
 
 

Po otrzymaniu przesyłki, która zawiera :

- uszkodzony towar,

- inny niż zamówiony towar.

- niekompletny towar,

prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami. Reklamacja musi być rozwiązana w ustawowym terminie 30 dni kalendarzowych. Termin na rozstrzygnięcie skargi zaczyna biec od dnia otrzymania reklamacji.

Warunki reklamacji

1. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego.

2. Po otrzymaniu wszystkich potrzebnych dokumentów i informacji dotyczących reklamacji zostaną Państwo w ciągu 14 dni poinformowani o wyniku reklamacji telefonicznie lub e-mailem.

3. Jeśli reklamacja będzie uznana za uzasadnioną, poinformujemy o możliwościach rozwiązania reklamacji.

Wierzymy, że wszelkie problemy uda nam się dogodnie rozwiązać w krótkim czasie! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja